คอร์สเรียนของเรา
เปิดเรียน
มิถุนายน

เรียนภาษาญี่ปุ่น

กรกฎาคม

เรียนบริบาล

ความสำเร็จของคุณ

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษาคือทางเลือกของคุณ

#ทำงานต่างประเทศ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนบริบาล #NA #ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น #นครราชสีมา #ประเทศไทย

Tel: 064-989-9396 | Fax: 044-252-277

  • Facebook Social Icon