นายชาญปะกิตติ ศานต์ทานุทัต

ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

โรงเรียนของเรา

เราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารงาน โดยคณะแพทย์ พยาบาล และอาจารย์ผู้ทรคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางมากว่า 10 ปี โรงเรียนจีนัสบริบาล มีความภูมิใจที่ได้ช่วยทำให้ชีวิตนักศึกษาหลายๆท่านได้เดินไปตามฝัน มีการงานที่มั่นคง และมีรายได้มากพอที่จะสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

#ทำงานต่างประเทศ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนบริบาล #NA #ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น #นครราชสีมา #ประเทศไทย

Tel: 064-989-9396 | Fax: 044-252-277

  • Facebook Social Icon