บริการพนักงานดูแล

บริการทั้งแบบเฝ้าไข้

ที่ร.พ. และดูแลที่บ้านไป-กลับ

และพักอาศัยกับคนไข้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บริการโดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วย 24 ชั่วโมง