บริการพนักงานดูแล

บริการทั้งแบบเฝ้าไข้

ที่ร.พ. และดูแลที่บ้านไป-กลับ

และพักอาศัยกับคนไข้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บริการโดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วย 24 ชั่วโมง

#ทำงานต่างประเทศ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนบริบาล #NA #ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น #นครราชสีมา #ประเทศไทย

Tel: 064-989-9396 | Fax: 044-252-277

  • Facebook Social Icon