นักเรียนรับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น สาขาบริบาล คนแรกของประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 21 เม.ย. 2020


นักเรียนรับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวธรรศมณฑ์ ราชกิจ (ฝ้าย) เดินทางไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น จังหวัดอิชิกะวะ ที่ ALICE International College Study in Japan(専門学校アリス学園) โดยได้รับทุนการศึกษาตลอด 3 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี ,เรียนบริบาล 2 ปี และทำงานที่ญี่ปุ่นต่อเนื่อง 5 ปี ในสาขาบริบาลการดูแลผู้สูงอายุ


รับสมัครนักเรียน โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สาขาบริบาล

ไปเรียนต่อและทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น

1. รับอายุ 20 – 27 ปี วุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรีทุกสาขา

2. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว

- เรียนภาษาญี่ปุ่น

- เรียน 3 เดือน ที่โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

- สอบภาษาญี่ปุ่นให้ผ่าน N5

3. การเดินทาง

- เดือนมีนาคม 2020 กลุ่มที่ 1

- เดือนตุลาคม 2020 กลุ่มที่ 2

4. ที่ประเทศญี่ปุ่น

- เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง