รับสมัครนักเรียน โครงการทุนบริบาลและสังคมสงเคราะห์ ️สาขาบริบาล ไปวีซ่านักเรียน ที่ประเทศญี่ปุ่น

อัปเดตเมื่อ 1 ธ.ค. 2020


🎉🎉ด่วน ข่าวดี (รับ 30 คน)🎉🎉

รับสมัครนักเรียน โครงการทุนบริบาลและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นเมืองนารา 🇯🇵️สาขาบริบาล (ทุนกู้ยืม)

** วีซ่านักเรียน ไปเรียนต่อและทำงานพาร์ทไทม์ ที่ประเทศญี่ปุ่น รับ 30 คน **


1. รับอายุ 21 – 28 ปี วุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรีทุกสาขา


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

2. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว