วีซ่านักเรียนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้


รับสมัครนักเรียน โครงการทุนบริบาลและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นเมืองนารา สาขาบริบาล (ทุนกู้ยืม) ไปเรียนต่อและทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น รับ 118 คน


1. รับอายุ 21 – 27 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


2. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วเราขอแนะนำให้เรียน - เรียนภาษาญี่ปุ่น ให้ได้ N4หรือA2 ขึ้นไป (มีเรียนทางออนไลน์ที่บ้าน *สามารถเลือกเรียนได้ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน*) - อบรมหลักการดูแลผู้สูงอายุ - ค่าใช้จ่าย ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น 25,000 บาท หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว(ได้ N4หรือA2 ขึ้นไป) 7,000 บาท


3. การเดินทาง ตุลาคมคม 2565 (ต้องผ่านสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคม 2565)


4. ที่ประเทศญี่ปุ่น - เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน - เรียนบริบาล 2 ปี - จบแล้วทำงาน ใช้ทุนที่ ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี


5. ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้กู้ยืมดังนี้ - ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น - ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น+ค่าเทอมเรียนบริบาล (รวม 3,000,000 เยน ทุนกู้ยืม)คืนเป็นเงินเยน 1 ส่วน 2 ส่วน คืนเป็น เวลา 5 ปี - ค่ารถ เดินทาง ระหว่างที่พัก ที่เรียน ทีทำงาน


6. ระหว่างเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ชั่วโมงละ 900-1,000 เยน ระหว่างที่เรียน(ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 50,000 เยน/เดือน)


7. การคืนเงินทุนกู้ยืม - เมื่อเรียนจบ ทำงานใช้ทุนคืน เดือนละ 20,000 เยน เป็นเวลา 5 ปี (1,200,000 เยน) 8. ครบ สัญญา 5 ปี สามารถ ต่อ สัญญาได้


9.รายได้หลังเรียนจบ จะเท่าคนญี่ปุน เพราะจบบริบาล จากญี่ปุ่น โดยตรง เงินเดือน เฉลี่ยเดือนละ 200,000 เยน ต่อเดือน ยังไม่รวมโอที (ยังไม่รวมโบนัส จ่ายทุก 6 เดือน)


10. ค่าใช้จ่าย ต่อเดือน ค่าครองชีพ (อาหาร ที่พัก ภาษี ประกันสังคม แก๊ส wifi ) 50,000 เยน(ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่อยู่ญี่ปุ่น/เดือน)


11.โครงการพิเศษนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร รัฐเมืองนาราเพื่อต้องการคนไปดูแลผู้สูงอายุ *ศูนย์ผู้สูงอายุ *ศูนย์สุขภาพ *โรงพยาบาล *เมืองนารา ที่ประเทศญี่ปุ่น


เรียนออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาจัดเต็มตั้งแต่พื้นฐาน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน


สอบถามข้อมูล ID LINE : @GNASKORAT 0633237299 อาจารย์เจน ID LINE : 89JANE89
ดู 717 ครั้ง0 ความคิดเห็น