วีซ่านักเรียนเดือน ตุลาคม 2022 เปิดรับสมัครแล้ว

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 1


รับสมัครนักเรียน โครงการทุนบริบาลและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นเมืองนารา สาขาบริบาล (ทุนกู้ยืม) ไปเรียนต่อและทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น รับ 118 คน

1. รับอายุ 21 – 27 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วเราขอแนะนำให้เรียน - เรียนภาษาญี่ปุ่น ให้ได้ N4หรือA2 ขึ้นไป (มีเรียนทางออนไลน์ที่บ้าน *สามารถเลือกเรียนได้ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน*) - อบรมหลักการดูแลผู้สูงอายุ - ค่าใช้จ่าย ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น 25,000 บาท หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 7,000 บาท

3. การเดินทาง ตุลาคมคม 2565 (ต้องผ่านสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคม 2565)


4. ที่ประเทศญี่ปุ่น - เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน - เรียนบริบาล 2 ปี - จบแล้วทำงาน ใช้ทุนที่ ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี

5. ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้กู้ยืมดังนี้ - ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง