ใครที่กำลังหาข้อมูลการไปเรียนต่อญี่ปุ่น

อัพเดตเมื่อ: เม.ย. 21


รับสมัครนักเรียน โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สาขาบริบาล

ไปเรียนต่อและทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น

1. รับอายุ 20 – 27 ปี วุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรีทุกสาขา

2. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว

- เรียนภาษาญี่ปุ่น

- เรียน 3 เดือน ที่โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

- สอบภาษาญี่ปุ่นให้ผ่าน N5

3. การเดินทาง เดือนตุลาคม 2020 กลุ่มที่ 2

4. ที่ประเทศญี่ปุ่น

- เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง

- เรียนบริบาล 2 ปี

- จบแล้วทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี

5. ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะออกค่าใช้จ่ายให้ดังนี้

- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

- ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนบริบาล (รวม 3,000,000 เยน ทุนกู้ยืม)

- ระหว่างเรียนทำงานพาร์ทไทม์ได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ชั่วโมงละ 1,000 เยน

- ร่วมทั้งหมด 130,000 เยน ต่อ เดือน ระหว่างที่เรียน

6. การคืนเงินทุนกู้ยืม

- เมื่อเรียนจบ ทำงานใช้คืน เดือนละ 20,000 เยน

เป็นเวลา 5 ปี (1,200,000 เยน)

7. รายได้หลังเรียนจบ 3 ปี

- เงินเดือน + โบนัส เฉลี่ยเดือนละ 230,000 เยน ต่อเดือน

โครงการพิเศษนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร

เพื่อต้องการคนไปดูแลผู้สูงอายุ 1.ศูนย์ผู้สูงอายุ 2.ศูนย์สุขภาพ 3.โรงพยาบาล 4.รัฐบาลจังหวัดนาราและโตเกียว ที่ประเทศญี่ปุ่น

0649899396 อาจารย์เจน ID LINE : @gnaskorat

0649899396 อาจารย์เจน ID LINE : janegnas


#เรียนญี่ปุ่น #ทำงานญี่ปุ่น #ทุนญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น

ดู 0 ครั้ง

#ทำงานต่างประเทศ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนบริบาล #NA #ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น #นครราชสีมา #ประเทศไทย

Tel: 064-989-9396 | Fax: 044-252-277

  • Facebook Social Icon