การสมัครเรียนของเรา

1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา 

    โทรศัพท์ : 044-072-296 , 088-730-7587

2. สมัครทางออนไลน์ คลิก สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

แล้วโอนเงินค่าสมัคร 5,000 บาท เข้าบัญชีโรงเรียน และเก็บหลักฐานการโอนเพื่อแจ้งโรงเรียน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์

ชื่อบัญชี โรงเรียนจีนัสบริบาล โดย ชาญปะกิตติ ศานต์ทานุทัต

เลขบัญชี 009-2-93794-1

เมื่อโอนค่าสมัครแล้วโทร 044-072-296,หรือ 088-730-7587

หลักฐานการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว    จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

1. เพศ (ชาย-หญิง)  อายุ 15-35  ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีใจรักงานบริการ

4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

#ทำงานต่างประเทศ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนบริบาล #NA #ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น #นครราชสีมา #ประเทศไทย

Tel: 064-989-9396 | Fax: 044-252-277

  • Facebook Social Icon