การสมัครเรียนของเรา

สมัครด้วยตนเองให้โทรมาสอบถามข้อมูลก่อนที่ โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา 

    โทรศัพท์ : 044-072-296 , 064-989-9396

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

1. เพศ (ชาย-หญิง)  อายุ 21 - 27  ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีใจรักงานบริการ

4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)