ความมั่นคงในการทำงานผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 

                   เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรการเรียน ( Nurse Aid ) จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

        รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนจัดหางานให้ทำในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับประเทศ

        คลินิคทันตกรรม/สถาบันเสริมความงาม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /ศูนย์ผู้สูงอายุ/โรงเรียนอนุบาล/

        ดูแลผู้สูงอายุต่างประเทศ/ดูแลเด็กเล็กต่างประเทศ

 

             รายได้

                รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 - 20,000 บาท

                รายได้ในต่างประเทศเริ่มต้นที่ 35,000 - 65,000 บาท

                มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 300 - 500 บาท

                มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆของสถานประกอบการ

หมายเหตุ : คนที่ไม่ได้งานทำ มี 3 ข้อ

                                              1. ตรวจโรคไม่ผ่าน

                                              2. ความประพฤติส่วนตัว

                                              3. เลือกงาน

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา